Poskytované služby

Vizualizace - Interiérů

Chcete se podívat do plánovaného rodinného domu již nyní? Naše vizualizace Vám umožní prohlédnout si své vlastní představy již nyní. A hlavně je přestavit i ostatním. Interiér bytu, kanceláře, banky, prodejny - to vše lze díky vizualizaci interiéru vidět před výstavbou a můžete již dříve přemýšlet nad vlastním zařízením, barvami a doplňky. Vizualizace interiéru Vám pomůže při prodeji nových bytů, pomáhá při doladění projektu s ohledem na interiér a představy klienta. Vizualizace interiéru může být zpracovaná od jednodušších forem až po fotorealistické zobrazení v nejvyšší kvalitě.

Působivá vizualizace je základem kvalitní prezentace, jakékoliv architektonické studie, návrhu rekonstrukce, nebo přestavby interiéru. Naše firma Vám zpracuje vizualizace v profesionální fotorealistické kvalitě a v jakémkoliv tiskovém rozlišení.

Vytvoříme Vám vizualizace obytných místností, restaurací, hotelů, kanceláří, obchodů, komerčních prostor, vše dle Vašeho přání. Zařízení interiéru jsme schopni "vymodelovat" z Vámi dodaných podkladů, nebo použijeme vlastní z profesionálních knihoven. Díky dnešnímu výpočetnímu výkonu moderních grafických stanic se vizualizace interiéru dostává do roviny, kdy cokoliv jiného než fotorealistický výstup vizualizace zachycující přesnou podobu budoucího interiéru je nežádoucí.

Naše firma samozřejmě tento typ vizualizace nabízí, kdy se nebojíme jakýchkoliv experimentů, tvarů a barev preferovaných ze strany klienta. V případě těchto druhů vizualizace bývají klienty především architekti, designeři, projektanti, ale i soukromé osoby.

Vizualizace interiérů je možno připravit do podoby, kdy si sám klient může celkovým interiérem procházet, resp. je možné připravit vizualizace, kdy kamera "propluje" budoucím interiérem. Dále je také možné vizualizovat změny světla a barevnosti vizualizace.

Pokud je vizualizace interiéru vytvořena kvalitně, je velmi jednoduché provádět změny, které byste v již realizovaném projektu těžko uplatnili. Je potřeba zdůraznit, že vizualizace se pohybují v různých cenových relacích, kdy jedním z hlavních kriterií je kvalita dodaných podkladů ze strany klienta. Dále je potřeba v prvotní poptávce uvést rozsah prací, aby v průběhu tvorby projektu nedocházelo k zásadním změnám. Pokud chcete například pouze vizualizaci části místnosti, tak to znamená vymodelovat pouze to co bude zobrazeno ve finálním snímku, což opět šetří vaše prostředky, ovšem za předpokladu že je nám tato skutečnost sdělena v předstihu.

Samozřejmostí je kontrola vizualizace ze strany klienta, dle stanovených milníků, kdy se v prvotním stádiu vizualizace se určí termíny kontroly a připomínkování vizualizace, které jsou pak následně implementovány při tvorbě 3D animace nebo vizualizace. V těchto fázích je samozřejmě možné uplatňovat ze strany klienta změny vizualizace, jako například změny barevnosti, nebo změny dispozice. Změna vizualizace nebo 3D animace však nesmí být natolik náročná, aby narušila harmonogram zpracování nebo se dotkla smluvené ceny vizualizace. Změny, které způsobí změnu celkové ceny vizualizace je možné uplatnit také, ale až po předchozím odsouhlasení navýšení smluvené ceny.

Poslat dotaz ...

Vizualizace - Exteriérů

Při vizualizace exteriéru máte jedinečnou šancí jak si prohlédnout stavbu ve fotorealistické podobě, ještě ve stádiu kdy je projekt pouze ve výkresové formě, nebo jen v představách architekta. Proto se vizualizace stává dnes již neodmyslitelnou součásti prakticky všech projektů. Vizualizace má pozitivní vliv hlavně při komunikaci se zákazníkem, jemuž výkresová dokumentace příliš neříká a je výbornou pomůckou při celkovém dolaďování vzhledu budovy.

Naše firma zpracovává fotorealistické náhledy na zahrady, domy, průmyslové zóny či developerské projekty zasazené do autentického prostředí, jež vychází z fotografií míst, ve kterých má budova stát a nad tím vším budete mít během naší práce kontrolu a čas pro případné změny. Při tvorbě vizualizace používáme širokou škálu knihoven, které nám i zákazníkovi usnadňují průběh celého projektu. V praxi to znamená, že při tvorbě vizualizace se můžeme jednoduše zaměřit pouze na samotné vizualizace objektů a doprovodné objekty vkládáme do vizualizace již hotové. Tyto objekty se nazývají stafáže a jsou to prvky jako automobily, lidé, lampy atd. Tyto knihovny jsou samozřejmě v profesionální kvalitě. Jsme schopni dodat rovněž podle potřeby zákazníka hotový 3D model stavby k jeho dalšímu zpracování dle individuální potřeby. Tento model ovšem dodáváme bez stafáže. Všechny modely při tvorbě vizualizace tvoříme podle přesných modelových zásad, ke kterým patří korektní geometrie stavby, přesné pojmenování objektů ve vizualizaci. Vizualizace jsme rovněž schopni exportovat do mnoha platforem pro jejich následné použití. Při tvorbě vizualizace jsme schopni zpracovat jakoukoliv roční dobu, jak den i noc, tak i roční období. Jsme schopni připravit jak vizualizace zimních středisek, tak i vizualizace hotelů na pobřeží moře za slunečného dne.

Poslat dotaz ...

Virtuální prohlídky

Virtualní prohlídka je interaktivní ukázka celého projektu. Detailní náhledy jsou samozřejmostí a zároveň základem celé prezentace. Velice oblíbený nástroj u developerů a realitních kanceláří, hodlající nabízet prostory ve fázích příprav. Virtualní prohlídka, jedná se o méně náročnější prezentaci, než je forma 3D animací. Virtualní prohlídky, z anglického originálu "virtual tours", jsou prostorová digitální zobrazení skutečného prostoru, interiéru, exteriéru nemovitosti anebo jiného konkrétního místa.

Obvykle se vizualizace bytů a domů vytváří z 2D fotografií a s pomocí speciální techniky nazývané "immersive imaging" se pak upraví do 3D podoby. Vizualizace je možno vytvořit buď z fotografií, nebo vytvořením modelu v 3D softwaru a následně se použijí vyrenderované snímky místo fotek. Čas potřebný na nafocení vizualizace zabere pár minut. Nejlepší podmínky pro získání takových dat na vizualizace jsou přes den s dostatkem slunečního světla. Fotograf pak v závislosti na používané technologii udělá 2 až 6 fotografií v každé realizované místnosti. V závislosti na tom, jak dalece chceme, aby se kamera otočila. Tento materiál se pak použije jako základ pro vytvoření interaktivní vizualizace. Nejnáročnější krok na celém postupu výroby vizualizace je proces nazvaný "Immersive Imaging" vyžaduje až několik různých speciálních počítačových programů, které převedou získané fotografie do sférické podoby. Tato data se pak v dalších grafických programech musejí upravit do finální podoby vizualizace. Finální produkt vizualizace můžete prezentovat například formou internetových stránek a multimedií.

Vizualizace statická je pasivní prezentace. Na představení interiéru domu by jste potřebovali desítky obrázků, aby Vám byly jasné všechny souvislosti nebo raději minutovou animaci interiéru. Virtuální prohlídka je pro realitní kanceláře a developery téměř nepostradatelnou pomůckou při prezentaci nových nebo stávajících objektů. Virtuální prohlídka Vám umožní po zvolení pevného stanoviště se z tohoto místa rozhlížet kolem sebe, v libolném vertikálním či horizontálním směru.

Virtuální prohlídka ovšem vyžaduje kompletní zařízený interiér na rozdíl od statické vizualizace interiéru, kde je nutné zařizovat interiér pouze pro vybraný směr a omezený úhel. Cena virtuálních prohlídek je závislá na požadované kvalitě zobrazení, počtu stanovišť a Vašich nárocích na vnitřní vybavení. Součástí dodávky může být JAVA aplikace, která Vám umožní Vaši virtuální prohlídku prezentovat kdekoliv na PC nebo na webu. Pokud máte svého správce stránek, čekejte naši podporu pro zprovoznění virtuáních prohlídek na Vašem webu. Použité zařízení interiéru může být z komerčních databank 3D modelů nebo může být vyrobeno na zakázku dle Vašich návrhů.

Ukázka zobrazuje vzhled appletu virtuální prohlídky rodinného domu. V levé části je aktivní 1. podlaží, půdorys aktivního podlaží je barevný a druhé podlaží je šedé. Jednotlivá stanoviště pro prohlížení si lze vybrat buď poklepnutím na vyznačený bod na půdoryse aktivního podlaží, nebo lze stanoviště vybrat z rolovací nabídky, kde je uveden seznam satnovišť. Prohlídku 2. podlaží aktivujete kliknutím na půdorys 2. podlaží a dojde k nahrání dalších stanovišť. Předchozí půdorys je nyní neaktivní a je znázorněn šedě, viz. střední část ukázky.

Na pravé části ukazky jsou vidět ovládací prvky prohlídky a schématický půdorys interiéru. Prohlídku interiéru můžete provést také těmito tlačítky, ovšem komfortnější ovládání je pochopitelně pomocí myši přímo v okně promítání. Se stisknutým levým tlačítkem myši a pohybem myši docílíte otáčení požadovaným směrem. Otáčení docílíte také uchopením výseče na půdoryse interiéru a jeho otáčením myší.

Mapka znázorňující půdorys objektu, ve kterém prohlídka probíha, je na ukázce schématický a vychází z překreslení půdorysu v CAD editoru. Toto znázornění je levnější, než-li zobrazení půdorysu fotorealistické. Půdorysná mapka fotorealistická je pochopitelně atraktivnější a po její přípravě lze takto vyhotovený půdorys použít i pro marketingové zpracování nabídky bytu. Je nutné ovšem počítat s vyšší cenou, než-li u mapky schématické.

Tento připravený applet je pouze možným uskupením částí virtuální prohlídky, je mozné libovolné seskupení a ovládání virtuální prohlídky tak, aby např. vyhovovalo Vašemu designu webu nebo jiným Vašim požadavků.

Poslat dotaz ...